Ovisno o potrebama i željama vašeg tima, organiziramo jednodnevne ili višednevne programe


Na raspolaganju su sve aktivnosti koje inače nudimo u kampu.

Prema dogovoru organiziramo i dodatne sadržaje. 
© Sound & Vision Robinson Camping